dinsdag, 18. april 2006 - 15:23

Forensische Opsporing neemt eerste PD-unit in gebruik

Haarlem

Op donderdag 20 april neemt de afdeling Forensische
Opsporing (voorheen Technische Recherche) van de Politie Kennemerland de eerste 'Plaats Delict Unit' (PD-unit) officieel in gebruik. De PD-unit is een mobiel kantoor dat ingezet zal worden op plaatsen waar een omvangrijk delict heeft plaatsgevonden, maar waar geen mogelijkheid tot tijdelijke
huisvesting is om gevonden sporen administratief te verwerken.

Het gebruik van de PD-unit zal veel tijdwinst betekenen bij grote onderzoeken, omdat sporen ter plaatse veilig gesteld en verzegeld kunnen worden. De PD-unit
komt voort uit de aanbevelingen in het rapport 'Versterking opsporing en vervolging', dat verscheen n.a.v. het valuatierapport van de Schiedammer Parkmoord.

De PD-unit zal gestald worden op het terrein van de firma Van den Boogaard BV in Beverwijk en zal op verzoek van de politie door deze firma worden geplaatst op een plaats delict.
Provincie:
Tag(s):