dinsdag, 21. februari 2006 - 18:29

Forse boete voor illegale afvaldump in Venray

Venray

De gemeente Venray gaat forse maatregelen nemen om de overlast van zwerfvuil en illegale dumpingen van afval aan te pakken. Om dit doel te bereiken gaat de gemeente Venray niet alleen strenger beboeten, maar ook aandacht schenken aan de communicatie.

Mensen die illegaal afval dumpten kregen voorheen een schikkingsvoorstel van € 43,11 per overtreding. De hoogte van dit schikkingsvoorstel wordt vanaf 1 maart fors verhoogd. Vanaf die datum worden de werkelijke kosten doorberekend aan deze vervuilers. Dit betekent dat deze kan rekenen op een schikkingsvoorstel van € 250 per overtreding.

Daarnaast worden niet alleen incidenteel maar ook structureel voorlichtingsacties uitgevoerd. Ook gaat de gemeente verschillende handhavingacties uitvoeren in samenwerking met de politie. Mogelijk gebruikt ze daarbij ook mobiele camera’s, met name bij de verzamellocaties van ondergrondse containers.

“Lik op stuk dus, om het asociale handelen terug te dringen en de vervuiler fors te beboeten. Venray blijf(t) schoon! wordt ons motto,� zegt verantwoordelijk portefeuillehouder Jan Driessen. “Dat moeten we samen waar blijven maken.�
Provincie:
Tag(s):