dinsdag, 14. november 2006 - 19:57

Forse investering in waterprojecten

Arnhem

Het college van Gedeputeerde Staten heeft vandaag positief beslist over 33 aanvragen voor het Gelderse platteland voor een totaalbedrag van € 5.467.481. Een flink bedrag hiervan - 2,5 miljoen euro - is bestemd voor waterprojecten. Met de uitvoering van deze projecten worden de afspraken tussen waterschappen, gemeenten en provincie over de overstorten op Hoogst Ecologische Niveau (HEN)-wateren voortvarend opgepakt.

De gemeente Wijchen ontvangt € 277.500,- subsidie voor het saneren van de riooloverstort op HEN-water in Hernen. Bij hevige neerslag stort het rioolstelsel van Hernen over op de Leurse Leigraaf. Door het saneren wordt zowel de hoeveelheid vuil water als de frequentie van het overlopen sterk teruggebracht.

De gemeente Rheden ontvangt ruim 500.000 euro voor het project duurzaam waterbeheer Ellecom. Door het afkoppelen van hemelwater van het rioolstelsel wil de gemeente de overstort op de Ruitersbeek reduceren. De gemeente Epe gaat vier overstorten saneren op HEN-wateren: de Egelbeek en Hartense Molenbeek in Vaassen en de Smallertse beek te Emst. De provincie heeft hiervoor een subsidiebedrag van ruim 1,7 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarnaast ontvangt Waterschap Rivierenland in totaal ruim 190.000,- subsidie voor de aanleg van 3,5 kilometer natuurvriendelijke oevers als ecologische verbindingszone Heumen-Horssen, tussen de Overasseltse en Hatertse vennen en het rivierduin ten westen van Wijchen.

Veiligheid en betere toegankelijkheid door vijf fietspaden
GS hebben ingestemd met de aanleg van een fietspad in de Gelderse Vallei en het verbeteren van vier fietspaden op de Veluwe. De gemeente Putten ontvangt 133.000 euro voor het aanleggen van een fietspad over de Hoornsdam. Door de aanleg van dit fietspad wordt de huidige gevaarlijke verkeerssituatie verholpen en het Nationaal landschap Veluwe beter toegankelijk.

Op de Veluwe, in de omgeving van Nunspeet (fietspad Eibertjespad en Brandpad) en in de omgeving van Ermelo (fietspad Paleispad en Arnhemse Karweg) worden vier fietspaden opnieuw aangelegd en verbreed naar 2 meter. Hiermee wordt de verkeersveiligheid gewaarborgd. De provincie stelt hiervoor € 791.923,- beschikbaar.

De gemeente Beuningen ontvangt 300.000 euro subsidie voor het bouwen van een Kulturhus in Ewijk. Hiermee wordt een voorziening neergezet die de vitaliteit van deze plattelandskern moet versterken. Het Kulturhus wordt een multifunctionele accommodatie met voorzieningen voor jong en oud. Zo komen er onder meer een bibliotheek en een ontmoetingsplek.

Voor het ontsluiten en inrichten van de openbare ruimtes nabij het Kulturhus in Bergharen ontvangt de gemeente Wijchen € 100.000,- . Het is de bedoeling de openbare ruimte in te richten als ‘kulturplein’ om zo ook de leefbaarheidsvoorzieningen van het Kulturhus bereikbaar te maken voor bewoners buiten Bergharen.

Op dit moment zijn er meer projecten ingediend dan dat er nog rijksgeld beschikbaar is vanuit het Uitvoeringscontract UC 2005-2006, dat de provincie met het Rijk heeft afgesloten. De provincie zoekt naar oplossingen om ook deze projecten te kunnen financieren.
Provincie:
Tag(s):