dinsdag, 10. oktober 2006 - 16:10

Forse toename investeringen in woningmarkt

Utrecht

Nog nooit waren de investeringen in de woningmarkt zo hoog als in het jaar 2005. Beleggers zien duidelijk kansen in de markt voor koopwoningen, want er is maar liefst voor bijna 1,1 miljard euro aan investeringen geregistreerd. Dit blijkt uit het woningmarktrapport van DTZ Zadelhoff.

Verder blijkt dat er een duidelijk hiaat is tussen de prijsniveaus op de koop- en de huurmarkt. De lastenstijging die vaak gepaard gaat met de overgang van een huur- naar een koopwoning staat meestal niet in verhouding tot de verbetering van het woonklimaat. Bovendien stokt de doorstroming op de woningmarkt, doordat er weinig aanbod is in het middensegment van de huurmarkt.

De investeringen in woningen verlopen ook in 2006 goed. In het eerste half jaar werd voor ruim 210 miljoen euro aan beleggingstransacties gemeld. Ook in het tweede half jaar staat een aantal grootschalige transacties gepland, waardoor het totale investeringsvolume over 2006 opnieuw aanzienlijk lijkt te worden. Zo hebben ondermeer het Woninginvesteringsfonds en het Stedenfonds Amsterdam – beide woningcorporatie-initiatieven – omvangrijke investeringen aangekondigd. DTZ verwacht dat het hoge volume van 2005 wellicht wordt geëvenaard.

De vraag onder vastgoedinvesteerders naar woon-zorgconcepten neemt toe. Met het oog op de vergrijzing tonen vooral traditionele marktpartijen als pensioenfondsen interesse in nieuwe woningen met een zorgconcept. Met name in en rondom de middelgrote steden is de vraag naar zorgwoningen groot en in de grote steden is deze markt zelfs al redelijk volwassen. Beleggers zien als een nadeel, dat veel van deze complexen zijn verouderd. Steeds meer woningcorporaties nemen echter het initiatief om deze gedateerde zorgwoningen te vervangen door nieuwe.
Categorie:
Tag(s):