vrijdag, 6. oktober 2006 - 15:29

Franse allure op paleis Het Loo

Apeldoorn

Vanaf vrijdag 13 oktober a.s. is op Paleis Het Loo de tentoonstelling “Lodewijk Napoleon; aan het hof van onze eerste koning, 1806-1810� geopend voor publiek.Tweehonderd jaar geleden werd Lodewijk Napoleon (1778-1846), een broer van keizer Napoleon, koning van Holland.

Hoewel het bewind van koning Lodewijk slechts vier jaar duurde, bleef zijn aanwezigheid in ons land niet onopgemerkt. In Paleis Het Loo wordt hij herdacht met een tentoonstelling waarin zijn betekenis voor ons land en de Franse allure van het hofleven aan de orde komen. Van al zijn paleizen was de koning het meest verknocht aan Het Loo. Om die reden is dit paleis, 200 jaar later, de aangewezen locatie voor een omvangrijke tentoonstelling.

Lodewijk Napoleon deed veel moeite om zich een echte Hollander te voelen. Zijn persoonlijke betrokkenheid bij het wel en wee van de Hollanders, wat vooral bleek uit zijn daadkrachtig optreden bij enkele grote rampen, maakte hem bekend en geliefd. Ook is hij de stichter van een aantal belangrijke instituten, die tot op de dag van vandaag voortbestaan, zoals de Koninklijke Bibliotheek, en voerde hij een uniforme munt in.

Na de val van keizer Napoleon in 1813 kon de Prins van Oranje, Willem I, het koningschap dan ook probleemloos aanvaarden dankzij het succes van Lodewijk Napoleon als onze eerste koning.

Lodewijk Napoleon liet verschillende Oranjepaleizen en andere monumentale gebouwen inrichten als residentie. Zo bewoonde hij Huis ten Bosch en het Binnenhof in Den Haag en het tot paleis verbouwde stadhuis van Amsterdam. Onder zijn buitenplaatsen nemen Paleis Het Loo en het Paviljoen in Haarlem een belangrijke plaats in.

Zijn paleizen werden met de grootste zorg verbouwd en ingericht in de stijl van het Franse keizerrijk, het Empire. De kostbare stoffen en papierbehangsels, mahoniehouten meubelen, spiegels, verguld bronzen pendules en kroonluchters maakten grote indruk op tijdgenoten.

De kunstvoorwerpen in de tentoonstelling geven een beeld van de Franse allure aan het hof van onze eerste koning. Ze zijn afkomstig uit vele belangrijke particuliere en museale collecties in Nederland en Frankrijk, waaronder het Rijksmuseum, de Koninklijke Verzamelingen, de Fondation Napoléon en Fontainebleau.
Provincie:
Tag(s):