woensdag, 1. februari 2006 - 21:25

Frauduleus stemgedrag via opiniepeiling

Boxtel

De gemeente Boxtel besloot op internet een opiniepeiling te houden over een ‘auto vrije markt’ in Boxtel. Op de website van de gemeente stond de stelling “De Markt moet autovrij worden�. Tot en met het begin van deze week werd hier goed op gestemd (ongeveer 200 reacties op maandag 23 januari). In de avonduren van dinsdag 24 januari veranderde dit echter. Het aantal reacties steeg rap tot ver boven de 1000. Hierna liep het snel op tot ver boven de 3000 reacties. Op zeker moment was de website niet te bereiken, en ontstond het vermoeden dat de opiniepeiling gemanipuleerd werd.

In een open brief aan het Brabants Dagblad gaven de heer Van Bragt en de heer Van der Leije aan waarom zij meerdere keren hadden gestemd op de opiniepeiling "de Markt moet autovrij worden". Hun voornaamste redenen waren:

  • Een internetpoll is weinig representatief en bovendien gebrekkig betrouwbaar.
  • De Boxtelse burger is niet gehoord over het al dan niet autovrij maken van de Markt.
  • Opiniepeilingen via internet zijn een extra signaal naast reacties die de gemeente via andere inspraakkanalen krijgt.


De gemeente Boxtel meent echter dat opiniepeilingen via internet een extra signaal zijn, naast reacties die de gemeente via andere inspraakkanalen krijgt. Rondom het parkeerplan voor het Centrum konden de burgers van Boxtel op drie manieren hun mening kenbaar maken:

  • Via de Klankbordgroep Centrum, met daarin vertegenwoordigers van bewoners van het Centrum, bezoekers van het Centrum, ondernemers in het Centrum en van non-profit instellingen in het Centrum.
  • Tijdens een openbare informatieavond waarop de aanwezigen hun reactie konden geven en vragen konden stellen.
  • Tijdens de schriftelijke inspraak in de periode dat het parkeerplan voor iedereen ter inzage lag.


Wat betreft het tijdelijk onbereikbaar zijn van Boxtel.nl, tijdens de toeloop van reactie op de opiniepeiling, is vastgesteld dat dit een toevallige samenloop van omstandigheden was. Het aantal bezoekers – dat overigens niet uitzonderlijk hoog was – had niets te maken met het onbereikbaar zijn van de website.
Provincie:
Tag(s):