vrijdag, 10. november 2006 - 10:44

Friesland College winnaar van de Innovatieprijs

Groningen

Donderdagmiddag 9 november heeft het project FC-XL, X-Stream Learning van het Friesland College de prijs gekregen voor het meest innovatieve onderwijsproject van de drie Noordelijke provincies. De Groningse gedeputeerde Ineke Mulder overhandigde de prijs aan leraren en scholieren van het winnende project. Voor deze voorronde van de Innovatieprijs Beroepsonderwijs waren vijf scholen genomineerd. Motto van de wedstrijd is: laat zien wat uw school waard is! De winnaar heeft een bronzen olifant gekregen en is kandidaat voor de landelijke innovatieprijs die in maart 2007 wordt uitgereikt.

"FC-XL is een werkelijk vernieuwend project, dat af gaat van de gebaande paden, met keuzemogelijkheden dwars door de opleidingen heen. Het getuigt van moed en visie een dergelijke vernieuwing door te voeren. Het heeft ons aangesproken dat leerlingen persoonlijke ambities kunnen vormgeven, en niet vast zitten in een opgelegd stramien" aldus de jury.

Het project heeft als uitgangspunt dat ervaringen in de praktijk het leren sturen. Het leerproces trekt zich niets aan van bestaande opleidingsgrenzen. Talent en belangstelling bepalen het vertrekpunt. De redenen achter de keuzes van de cursisten bepalen de rode draad van de coaching binnen en buiten de beroepscontext. Units fungeren als expertisecentra door trainingen, workshops en colleges aan te bieden. De individuele cursist kan op eigen tempo binnen het FC in een groot aantal beroepen worden opgeleid, gewenste kwalificaties uit verschillende richtingen combineren, meerdere diploma's halen of zelfs certificaten deels op hbo-niveau afronden. Dit bevordert de doorstroom in de beroepskolom en vermindert ongekwalificeerde uitstroom.

De overige genomineerde projecten waren: 'Zodat het netwerkt' van het Alfa College in Groningen, 'FC XL X-stream Learning' van het Friesland College in Leeuwarden, 'De Diamantlaan oversteken' van het Reitdiep College (Leon van Gelder) in Groningen, 'De Beroepskolom Sport Groningen' van de Hanze Hogeschool, Groningen en 'NOFCOM' van ROC de Friesepoort in Leeuwarden/Heerenveen.
Provincie:
Tag(s):