donderdag, 12. januari 2006 - 14:47

Friesland is minder crimineel en veiliger geworden

De korpschef van de politie Fryslân, Foeke Wagenaar, heeft woensdag 11 januari jl. de belangrijkste resultaten en ontwikkelingen van 2005 gepresenteerd. Hij constateerde met tevredenheid dat vrijwel alle criminaliteitscijfers dalen, terwijl de Friese bevolking een toenemende aangiftebereidheid heeft.

Het afgelopen jaar registreerde de politie Fryslân in totaal 70.354 incidenten, een afname met 7% ten opzichte van 2004 (75.4443 incidenten). Desondanks steeg het aantal aangiften van 27.489 naar 27.938, waardoor het aangiftepercentage toenam van 36,4 naar 39,7%. Het korps kreeg in 2005 ook minder assistentieverzoeken: 57.555 (2004: 61598). Daarvan waren er 6389 (zeer) spoedeisend.

In 2005 werden minder mensen bekeurd voor verkeersovertredingen: 236.825 tegen 298.726 in het jaar daarvoor. Deze afname van 21% moet het gevolg zijn van verbeterd verkeersgedrag, aangezien de Friese politie hetzelfde aantal controle-uren noteerde als het jaar daarvoor. In 20,5% van alle gevallen werden verkeersovertreders meteen met hun overtreding geconfronteerd en door de politie staande gehouden. Dat was in 2004 nog bij 17% het geval. Ondanks dat het aantal verkeersongelukken daalde met 14% van 8.333 naar 7.181, kwamen bij verkeersongelukken wel meer mensen om het leven: 46 in 2005 tegen 38 in het jaar daarvoor.

In 2005 werden door de Friese politie 11.252 verdachten gehoord, 351 minder dan in 2005. Tegelijkertijd steeg wel het aantal verdachten waartegen daadwerkelijk vervolging werd ingesteld door het Openbaar Ministerie van 9.046 naar 9.092. Het aantal geweldsincidenten steeg licht met 1% naar 7.267, net als het aantal gehoorde verdachten voor dit feit, dat met 4% naar 3.060 steeg. Het korps wist het oplossingspercentage van dit soort feiten op het hoge niveau van 74% te handhaven.

Het aantal woninginbraken daalde het afgelopen jaar opnieuw, ditmaal met 11% van 1.985 naar 1.762. Nog sterker was de daling bij inbraken in bedrijven en kantoren. Daar nam het aantal incidenten met 20% af van 1.422 naar 1.141. Deze positieve ontwikkeling is waarschijnlijk voor een belangrijk deel te danken aan de succesvolle aanpak van veelplegers. Dat wordt ook duidelijk uit het dalende aantal incidenten rond winkeldiefstal (-14%) en het spectaculair dalende aantal auto-inbraken (-35%). In het district Midden Fryslân (gemeenten Leeuwarden en Boansterhim) daalde het aantal autokraken zelfs met 54%.

In 2005 werd in Friesland minder vernield: de politie registreerde 8.469 incidenten, 7% minder in vergelijking met het jaar daarvoor. De aangiftebereidheid (percentage meldingen van vernielingen waarover ook aangifte wordt gedaan) steeg daarbij van 67 naar ruim 73%. Er werden voor vernieling 1.644 verdachten gehoord, 46 minder dan in 2004.
Provincie:
Tag(s):