woensdag, 12. juli 2006 - 17:24

Fusie drinkwaterbedrijven

Almere

Het college van Almere heeft ingestemd met de fusie tussen de drinkwaterbedrijven NV Hydron Flevoland, Hydron Midden-Nederland en Vitens NV. De fusie voorziet erin dat de huidige aandeelhouders in NV Hydron Flevoland, NV Hydron Midden-Nederland en Vitens NV aandeelhouder worden in het nieuwe fusiebedrijf, genaamd Vitens NV.

Alvorens een definitief besluit te nemen zal de gemeenteraad worden gevraagd eventuele wensen en bedenkingen te uiten. Hierna zal het College een definitief besluit nemen. Tenslotte zal het definitieve besluit tot instemming op grond van artikel 160, lid 3, Gemeentewet ter goedkeuring voorgelegd worden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland.
Provincie:
Tag(s):