zaterdag, 8. april 2006 - 19:03

Géén tweede fietsflat bij CS

Amsterdam

Het college van B&W heeft besloten de plannen voor de bouw van een tijdelijke tweede fietsflat bij het Stationseiland in te trekken en te vervangen door een plan waarbij op diverse locaties op het Stationseiland ongeveer 2000 extra fietsparkeerplekken worden gecreëerd.

De bouw van een tijdelijke tweede fietsflat bleek te kostbaar en langer te duren dan verwacht. Vooral de bouw van een aanvaarbescherming zorgde ervoor dat de kosten voor de fietsflat opliepen naar ongeveer 4 miljoen euro. Dit is aanzienlijk meer dan de begrote 2,85 miljoen euro. Het maken van een aanvaarbescherming heeft bovendien tot gevolg dat de fietsflat op zijn vroegst pas in september gereed zal zijn. De extra fietsparkeerplekken zijn echter nu al nodig, zeker gezien de start van het fietsseizoen in het voorjaar.

Het nieuwe alternatief is goedkoper, sneller te realiseren en biedt bovendien meer flexibiliteit. Zo worden op verschillende locaties (meer) fietsenrekken geplaatst. De eerste 400 - 800 plekken worden al dit voorjaar gerealiseerd, onder meer aan de Prins Hendrikkade en bij de Oosterdoksdam.

Het grootste deel van de plekken zal de komende maanden echter worden gerealiseerd op enkele pontons of veerponten, onder meer naast Pier 10 en in de Oostertoegang. Die zijn - anders dan een fietsflat - in de toekomst makkelijker opnieuw in te zetten bij evenementen op andere locaties.
Provincie:
Tag(s):