maandag, 4. december 2006 - 19:57

Gageldieven met Kerstgedachten

Roermond

Afgelopen vrijdag werden in een natuurgebied bij Swalmen twee mannen betrapt toen zij takken van beschermde struiken afknipten en in een auto laadden. De mannen, afkomstig uit het Noord-Brabantse St. Willebrord, zijn op de bon geslingerd omdat ze daarmee de Flora en Faunawet overtraden. De actie vond plaats door de afdeling Stadstoezicht Roermond, in nauwe samenwerking met de medewerkers van de groene brigade van de Provincie Limburg.

Op last van de Officier van Justitie zijn de takken en hun auto in beslag genomen. Zij ontvingen ieder van de Officier van Justitie een schikkingsvoorstel van € 1.250,-. Bij niet betaling, worden ze gedagvaard en moeten zij zich bij de rechter te verantwoorden.

De takken van deze beschermde struiken, in de volksmond gagel genoemd, worden veelal in kerststukjes verwerkt. Gelet op de komende feestdagen, zullen de controles de komende tijd toenemen om daarmee deze vorm van milieucriminaliteit de kop in te drukken.

Ook afgelopen zomer en najaar is er een intense samenwerking tussen de afdeling Stadstoezicht en de groene brigade geweest. Dit heeft al tot diverse successen geleid.
Provincie:
Tag(s):