donderdag, 31. augustus 2006 - 16:51

Garantie op succes van operatie

Geldrop

Patiënten die een heup- of knieoperatie ondergaan in het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop en bij CZ zijn verzekerd, krijgen voortaan garantie op de operatie. Concreet komt de garantie-afspraak er op neer dat de orthopeden met zoveel vertrouwen deze operaties verrichten en zo zeker zijn van de kwaliteit van de implantaten, dat het ziekenhuis de zorgverzekeraar de garantie durft te geven dat bij voortijdige slijtage van een prothese de hersteloperatie en het nieuwe implantaat geheel voor rekening van het ziekenhuis komen. Er zijn garantietermijnen van 7 tot 15 jaar afgesproken.

Het is de eerste keer in Nederland dat een verzekeraar en een ziekenhuis een garantieregeling voor een operatie afspreken.

Met de afspraak geeft CZ een kwaliteitswaarborg voor verzekerden die zo'n operatie in het St. Anna Ziekenhuis ondergaan. Nu bieden ziekenhuizen nog geen garantie en komt
voortijdige vervanging van protheses voor rekening van de zorgverzekeraar of ten laste van een eigen-risico van de patiënt.

Het St. Anna Ziekenhuis kan haar garantie onder meer waarborgen door de succesvolle invoering van kwaliteitsproject Ortho-Care. De afgesproken garantie tussen CZ, het ziekenhuis en de maatschap orthopedie heeft
betrekking op 'loslaten' van de prothese door slijtage.

CZ verwacht de komende jaren met nog meer ziekenhuizen garanties op dit soort operaties te kunnen afspreken om zo meer zekerheid over de kwaliteit van de zorg te verkrijgen. De verzekeraar verwacht vooral garantieregelingen te kunnen afspreken met ziekenhuizen die zich specialiseren in bepaalde operaties en ze daarom vaak uitvoeren. Ook infecties zouden onder een garantieregeling kunnen vallen. Zo worden ziekenhuizen die daar nu al extra op letten gestimuleerd tot verdere verbeteringen.
Provincie:
Tag(s):