vrijdag, 3. november 2006 - 19:42

Gasexpansie-installatie voorziet huishoudens van elektriciteit

Maastricht

Afgelopen donderdag is in Maastricht een nieuwe gasexpansie-installatie van Essent aan de Lage Frontweg in gebruik. Met behulp van deze installatie wordt op jaarbasis extra elektriciteit opgewekt voor zo’n 1000 Maastrichtse huishoudens.

Het principe van gasexpansie werkt alsvolgt: de aanlevering van aardgas geschiedt via buizen die onder druk staan. Die druk moet worden verlaagd van 40 bar naar 4,5 bar voordat de aardgas geschikt is voor regulier gebruik zoals het verwarmen van huizen, koken et cetera.
De energie die vrijkomt bij het verlagen van die druk wordt nu met behulp van zo’n gasexpansie-installatie gebruikt voor het opwekken van elektriciteit. Deze elektriciteit wordt vervolgens weer toegevoegd aan het elektriciteitsnet van Maastricht. Energieopwekking volgens deze methode is vrij uniek.

Dit project is onderdeel van een intentieovereenkomst tussen de Gemeente Maastricht, Essent en papierfabriek Sappi om zoveel mogelijk energie te hergebruiken. Sappi levert in dit project het afvalwater dat wordt gebruikt om de drukverlaging van het aardgas op een goede manier te realiseren. Een ander onderdeel van deze overeenkomst is de aanlevering van restwarmte van Sappi in de toekomst aan het nieuwe kantorencomplex Mosae Forum en aan woningbouwlocatie Belvedère.
Provincie:
Tag(s):