vrijdag, 28. juli 2006 - 10:35

Gastransport in Nederland relatief goedkoop

Groningen

In vergelijking met andere landen in Europa zijn de tarieven voor het transport van aardgas in Nederland zeer laag. Zo blijkt uit een onderzoek dat onlangs in opdracht van Gas Transport Services B.V. (GTS), de beheerder van het landelijke gastransportnet en dochteronderneming van de N.V. Nederlandse Gasunie, heeft plaatsgevonden.

De tarieven in Nederland komen overeen met de tarieven voor binnenlands transport in België en de tarieven in het Verenigd Koninkrijk, maar ze zijn lager dan in de andere Europese landen.

Het onderzoek naar de hoogte van de transporttarieven wordt jaarlijks in opdracht van GTS uitgevoerd door onderzoeksbureau Arthur D. Little uit Londen. In de studie worden diverse factoren meegewogen, waaronder de omvang van de getransporteerde volumes, de bedrijfstijden en de transportafstanden. Ook uit voorgaande onderzoeken kwam GTS steevast als één van de goedkoopste gastransporteurs naar voren.

In de komende jaren zullen de transporttarieven - en daarmee de omzet van GTS - onder invloed van regelgeving nog verder dalen. Tegelijkertijd neemt, mede door de kunstmatig lage transporttarieven in Nederland, vanuit de markt de vraag naar extra transportcapaciteit toe. Er zijn grote investeringen nodig in het gastransportnet om aan die vraag tegemoet te kunnen komen.

Om die uitbreidingen en aanpassingen te kunnen realiseren, pleit GTS voor een stabiel en gezond reguleringskader waardoor de noodzakelijke investeringen in het Nederlandse gastransportnet op economisch verantwoorde wijze kunnen worden gerealiseerd. Deze investeringen leveren een bijdrage aan de voorzieningszekerheid in Nederland en Europa en aan de goede werking van de gasmarkt.
Provincie:
Tag(s):