woensdag, 18. januari 2006 - 15:38

Gaswinning waddenzee met de 'hand-aan-de-kraan'

De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.(NAM) heeft woensdag het milieu-effectrapport (MER) voor gaswinning van onder de Waddenzee vanaf de bestaande locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen ingediend. Het MER wordt vandaag door het ministerie van Economische Zaken ter inzage gelegd. In het MER worden de mogelijke effecten van de nieuwe gaswinning onder de Waddenzee beschreven. Dit meldt de NAM woensdag op haar website.

De NAM geeft in het MER aan dat het al bij de start van de gaswinning het hand-aan-de-kraan principe wil toepassen. Door de gasproductie in het begin te temperen, kan zelfs binnen de meest veilige natuurgrenzen worden gebleven. Dit als gevolg van het veelvuldig overleg dat de NAM tijdens het opstellen van het MER heeft gehad met overheden, wetenschappers en belanghebbenden als milieu-organisaties. De NAM heeft geluisterd naar hun inzichten, zorgen en wensen.

De Waddenvereniging en Vereniging Natuurmonumenten e hebben in een reactie woensdag laten weten dat zij de MER nader zullen gaan bestuderen. 'De NAM zal meer zekerheid moeten bieden over het uitblijven van schadelijke effecten voor de natuur'.
Provincie:
Tag(s):