woensdag, 22. november 2006 - 11:50

Gebrek aan concurrentie in schoolboeken-markt

Amsterdam

De prijsconcurrentie in de schoolboekenmarkt is onvoldoende wegens een gebrek aan prijsprikkels. De structuur van de markt is zodanig dat de scholen de boeken voorschrijven maar de leerlingen en hun ouders de rekening betalen. Scholen en docenten worden niet gestimuleerd om ook de prijs in belangrijke mate mee te laten wegen in de keuze van het lesmateriaal.

Dit zegt de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in een “scan� van de schoolboekenmarkt in het voortgezet onderwijs. De constatering sluit aan bij conclusies van onderzoeken van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en van de Consumentenbond.

De prijsconcurrentie kan volgens de NMa toenemen indien de structuur van de schoolboekenmarkt wordt veranderd. Degene die kiest zou dan ook degene moeten zijn die betaalt. De NMa heeft haar bevindingen aangeboden aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en van Economische Zaken, die de bevindingen kunnen gebruiken voor hun beleid.

De NMa stelt vast dat de afschaffing van de vaste boekenprijs in 2005 nog niet heeft geleid tot een prijsdaling. De voornaamste reden is dat de afschaffing geen invloed heeft gehad op de prijsprikkels. De educatieve uitgevers konden al op prijs concurreren. Zij hebben wel hun afnamekortingen aangepast toen de vaste handelsmarges werden losgelaten.

De NMa constateert dat boeken uitgebreider en vollediger worden en dat zij worden voorzien van bijvoorbeeld cd-roms. Ook laten scholen het verhuren van schoolboeken steeds meer over aan externe boekenfondsen, die verzorgd worden door een boekhandel of distributeur. Deze externe fondsen nemen de scholen praktische, financiële en administratieve lasten , maar hanteren in het algemeen een hogere prijs dan de interne boekenfondsen.
Categorie:
Tag(s):