donderdag, 6. april 2006 - 8:21

Gebruik busbaan voor leerlingenvervoer

D66 Arnhem vindt dat het leerlingenvervoer, om tijd te besparen, gebruik moet kunnen maken van de busbanen. Het komt voor dat de kinderen die gebruik moeten maken van speciaal onderwijs, 3 uur per dag onderweg zijn van en naar school. D66 vindt dit veel te lang, zeker voor deze groep kwetsbare kinderen en wil dat aan deze situatie snel een einde komt. Het recentelijk ondertekend akkoord tussen rijk, gemeenten en de transportsector maakt dit onderwerp zeer actueel.

De problematiek is reeds eerder aan de orde geweest in de Raadscommissie Cultuur/Educatie/Sport van woensdag 25 januari. D66, gesteund door de hele commissie, heeft aan wethouder Vlam gevraagd dit punt zo spoedig mogelijk in het college aan de orde te stellen. Tot op heden is hierover van het college niets meer vernomen. Het valt niet te rijmen dat de veel kleinere taxi’s wèl gebruik kunnen maken van de busbanen en deze kwetsbare groep niet.

D66 is van mening dat invoering van het gebruik van de busbanen door leerlingenvervoer van start kan gaan vóór, of uiterlijk op dezelfde datum waarop vrachtauto’s met roetfilter - als gevolg van het akkoord van 24 maart jl. tussen Rijk, Gemeenten en Transportsector - meer gebruik mogen gaan maken van de busbanen. Dit zijn dan twee vliegen in één klap.

Het leerlingen vervoer is tevens gebaat bij gebruik van de busbaan op de binnensingel tussen het Willemsplein en het Velperplein.

Van de griffie heeft de partij inmiddels begrepen dat het KAN-bestuur samen met Connexxion het gebruik van de busbaan regelen.
Provincie:
Tag(s):