vrijdag, 10. maart 2006 - 9:59

Gebruik woonwijken en natuurgebieden niet als illegale stortplaats

oranjewoud

Elf organisaties in Zuid-Oost Fryslân gaan over tot actie: Afval dumpen doe je niet. Niet in de natuur. Het stiekem dumpen van afval in de natuur is een probleem voor de natuur én voor de gemeenschap.

Binnen de gemeente Heerenveen zijn woonwijken maar ook een aantal eigendommen van Staatbosbeheer (voornamelijk natuurgebieden) en gebieden langs de wegen, wordt gebruikt als stort. Illegaal grof tuinafval, bouwafval, huishoudelijk afval maar ook chemische afval wordt overal maar gedumpt
De natuur lijdt er zichtbaar onder, het vergalt de natuurbeleving en het opruimen ervan kost de gemeenschap handen vol geld. Handen vol geld, hoeveel is dat dan. Al die opruimwerkzaamheden kost de gemeenschap Zuid-Oost Fryslân € 250.000 euro per jaar. Voor elf organisaties redenen te over om dit voorjaar tot actie over te gaan. Een gezamenlijke actie om iedereen ervan bewust te maken: “Afval dumpen doe je niet. Niet in de natuur.�
De campagne loopt van 9 maart t/m 2 juni 2006. Het is de bedoeling een mentaliteitsverandering teweeg te brengen. De actie wordt ondersteund met een folder en met spotjes op radio en televisie van Omrop Fryslân. Naast de voorlichtingscampagne worden in samenwerking met de politie strengere controles gehouden. Overtreders krijgen de kans om het afval zelf op te ruimen. Wie niet meewerkt, krijgt een boete en draait voor de schoonmaakkosten op.
De actie en de campagne zijn een initiatief van een elftal organisaties: gemeente Heerenveen, gemeente Weststellingwerf, gemeente Ooststellingwerf, gemeente Opsterland, Wetterskip Fryslân, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, It Fryske Gea, Friese Milieu Federatie, ROM Zuid-Oost Fryslân en Staatbosbeheer
Provincie:
Tag(s):