donderdag, 26. oktober 2006 - 17:35

Gebruiksvergunningen ziekenhuizen in Netwerk

Zwolle

Naar aanleiding van het dodelijk ongeval, eind september, in het Twenteborgziekenhuis in Almelo, wordt door de aktualiteitenrubriek Netwerk donderdagavond 26 oktober aandacht besteed aan de problematiek rond de gebruiksvergunningen voor ziekenhuizen. In verband met zijn deelname aan het programma, heet burgemeester Meijer van Zwolle aan de leden van zijn raad een zogenoemde raadsbrief gezonden.

Van de inhoud van deze brief kunt u hieronder kennis nemen.

Geachte leden van de raad,

Voor de goede orde attendeer ik u op de actualiteitenrubriek Netwerk van vanavond om 19.25u op Nederland 2. In Netwerk wordt aandacht besteed aan de problematiek van gebruiksvergunningen bij ziekenhuizen in Nederland. Aanleiding voor de reportage is het fatale ongeval, eind september, met een patiënte in een operatiekamer van het Twenteborg Ziekenhuis in Almelo. Voor de redactie van Netwerk is dit reden om na te gaan hoe het is gesteld met gebruiksvergunningen van ziekenhuizen elders in Nederland. Hieruit blijkt dat er weinig ziekenhuizen zijn in Nederland die een (volledige) gebruiksvergunning hebben.

Ook voor de Isala Klinieken is nog geen gebruiksvergunning verleend. Wel is in nauw overleg met de brandweer een plan van aanpak opgesteld waardoor onder meer de operatiekamers op beide locaties op het vereiste veiligheidsniveau zijn gebracht. Voor andere delen van beide complexen geldt dat nog verbeteringen moeten worden gerealiseerd. Daarvoor is in onderling overleg een verantwoorde fasering afgesproken. Daarna kunnen de gebruiksvergunningen worden verleend. In de tussentijd is – naar mij van deskundige zijde wordt verzekerd - geen sprake van een onveilige situatie.

Netwerk besteedt in de reportage ook aandacht aan de Isala Klinieken. In dit verband hebben onder meer interviews plaatsgevonden met een van de leden van de Raad van Bestuur van Isala, de fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad en mijzelf. Mijn inbreng in de uitzending is gebaseerd op het ‘Plan van aanpak wegwerken achterstand gebruiksvergunningen Zwolle 2007-2011’ waarover wij eerder dit jaar van gedachten hebben gewisseld en waarvoor u is gevraagd extra middelen ter beschikking te stellen. Daarnaast heb ik benadrukt - dat in afwachting van de vergunning - geen sprake is van een voor patiënten, bezoekers en medewerkers onacceptabele (brand)veiligheidssituatie.

Mocht u over het voorgaande nog nader met mij van gedachten willen wisselen, dan is aanstaande maandagavond, tijdens de behandeling van het concept-beleidsplan Brandweer in de commissie Bestuur daarvoor wellicht een goede gelegenheid.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

drs. H.J. Meijer, burgemeester
Provincie:
Tag(s):