dinsdag, 28. november 2006 - 9:59

Gedeputeerde biedt leidraad veilige waterkeringen aan

Utrecht

Beveiliging tegen overstroming is een wezenlijke vereiste voor de bewoonbaarheid van ons land. Dat geldt niet alleen voor de primaire waterkeringen (langs kust en rivier), maar ook voor de regionale waterkeringen (boezemkaden). Dijkdoorbraken uit het nabije verleden hebben mede gezorgd voor een toenemende aandacht voor boezemkaden. Boezemkaden beschermen polders tegen overstroming. De provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland hebben veiligheidsnormen voor deze waterkeringen vastgelegd in de Verordening waterkeringen West Nederland. Om te toetsen of de waterkeringen aan de vereiste norm voldoen is een leidraad ontwikkeld. Gedeputeerde J. Binnekamp van de provincie Utrecht overhandigde vrijdag de Leidraad Toetsen op Veiligheid Regionale Waterkeringen aan de voorzitter van de Unie van Waterschappen, de heer S. Schaap.

“Het is mij een groot genoegen namens de gezamenlijke provincies van West Nederland deze leidraad te mogen aanbieden. Hiermee zetten we een volgende stap in het proces van realisering van de gewenste veiligheid�, aldus gedeputeerde Binnekamp. In de leidraad zijn eisen vastgelegd voor de gewenste veiligheidniveaus van de regionale waterkeringen. Er zijn vijf veiligheidsklassen. Hoe meer bebouwing er in een polder is, des te meer economische schade bij een overstroming en des te hoger is het veiligheidsniveau.

De overdracht van de leidraad vormt een symbolische start voor de waterschappen om te beginnen met de toetsing van de waterkeringen. De provincies verwachten een eerste toetsingsrapportage van de waterschappen op 1 januari 2009.
Provincie:
Tag(s):