dinsdag, 9. mei 2006 - 8:35

Geen afkoop groenregeling door de gemeentelijke dienst

Arnhem

Groen dient met hand en tand verdedigd te worden. Ook nu weer dreigen ambities van de gemeente teruggeschroefd te worden door het invoeren van een afkoopsom voor groen, dat grotendeels betaald wordt uit de baten van het gasfabrieksterrein. D66 is van mening dat afzonderlijke projecten een groenprikkel moeten blijven voelen. Niet alleen voor ambities van formaat, maar ook voor ‘recht op groen in de wijk’.

Sinds het vaststellen van het Groenplan Arnhem in 2004 hanteert de gemeente een groencompensatieregeling voor oppervlakte groen en bomen die verdwijnen. Bij een evaluatie blijkt dat er veel te weinig wordt afgedragen en de gemeente besluit nu de spelregels te wijzigen. In plaats van doorrekening van de lasten van groencompensatie aan projecten wordt nu voorgesteld dat door de diensten 480.000 euro per jaar gestort wordt in het Groenfonds.

Volgens D66 wordt hier het kind met het badwater weggegooid. Het charmante van de groencompensatie regel is nu juist dat afzonderlijke projecten in hun portemonnee voelen wat de waarde van groen is. Niet alleen voor ambities van formaat, zoals ontwikkelen van stadsblokken en Meinerswijk, maar met name ook voor bescherming van groen in de wijk. Daarnaast is het van belang dat het groen in Arnhem wordt versterkt. Dat laatste is de doelstelling van het bestaande Groenplan. D66 is van mening dat met het afschaffen van de groencompensatie regeling, het groen in de stad op den duur vermindert.

Nu is D66 tevens voor het terugdringen van bureaucratie, maar niet ten koste van groen. Om toch de regelgeving te verminderen is D66 er wel voor om voor percelen van particulieren kleiner van 1500m2 niet onder de groencompensatieregeling te laten vallen.

Tevens stelt D66 voor om een drempel in te voeren voor projecten, zodat kleine projecten niet belast hoeven te worden. Want grotere projecten moeten wel degelijk een probleem blijven voelen. Sterker nog, het moet onbetaalbaar zijn om onbetaalbare stukjes groen van de Arnhemse kaart te laten verdwijnen.
Provincie:
Tag(s):