vrijdag, 6. oktober 2006 - 22:24

Geen asbestdeeltjes aangetroffen in school

Annen

Bij de voorbereiding voor renovatie van het dak van het speellokaal bij de onderbouw van OBS De Eshoek in Annen, zijn op de zolderruimte twee oude -niet meer in gebruik zijnde-luchtverwarmingskanalen aangetroffen. De binnenwanden hiervan zijn asbesthoudend. De zolderruimte is echter niet toegankelijk en niet beloopbaar. Het asbesthoudend materiaal heeft daar ruim 20 jaar geïsoleerd gelegen.

Om een duidelijk beeld te krijgen van eventuele gezondheidsrisico’s heeft de gemeente een onafhankelijk gespecialiseerd bureau lucht- en kleefmonsters laten nemen in alle onderliggende vertrekken. Dit onderzoek heeft afgelopen woensdagmiddag plaatsgevonden. De directeur en het team van de school zijn hierover vooraf geïnformeerd.

De uitslag van de luchtmetingen en de kleefmonsters zijn op donderdagmiddag 5 oktober 2006 bekend geworden. Hierbij zijn geen asbestdeeltjes aangetroffen en is er geen gevaar geweest voor de volksgezondheid. De school, ouders, leerlingen, gebruikers en GGD zijn inmiddels op de hoogte gebracht.

In de komende herfstvakantie zal een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf de luchtverwarmingskanalen op de zolderruimte verwijderen. Het streven is om deze werkzaamheden vóór maandag 30 oktober 2006 af te ronden.
Provincie:
Tag(s):