maandag, 10. juli 2006 - 17:33

Geen bouwvergunning voor sport- en danscentrum

Utrecht

De bouwvergunning voor een sport- en danscentrum in de Utrechtse wijk Lombok is ten onrechte verleend. Dat heeft de rechtbank vandaag beslist in een zaak die omwonenden van de locatie tegen het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht hadden aangespannen.

De rechter oordeelde dat de komst van een sport- en danscentrum niet in overeenstemming is met het bestemmingsplan. Er kan niet worden gezegd dat het betreffende gebouw het algemeen nut dient en ook is er sprake van een gebouw voor de gezondheidszorg.

Het beroep van de omwonenden is daarom gegrond verklaard.

Alvorens verdere stappen te ondernemen wil de gemeente Utrecht eerst de uitspraak nader bestuderen.
Provincie:
Tag(s):