woensdag, 2. augustus 2006 - 14:34

Geen duiven en kwartels op de Kleindierenmarkt

Barneveld

Naar aanleiding van de verdenking van een milde variant van het vogelgriepvirus op een pluimveebedrijf in Voorthuizen, werd dinsdagavond besloten om op de Kleindierenmarkt in Barneveld geen duiven en kwartels op de markt toe te laten. Het betrof een paar handelaren.

Dit als voorzorgsmaatregel omdat deze vogels vogelgriepgevoelig zijn. Ook is extra gecontroleerd op de eventuele aanwezigheid van niet toegestaan pluimvee. Die is niet aangetroffen. De siervogels zijn vandaag wel gewoon op de markt te vinden.

De maatregelen die het ministerie van LNV heeft getroffen zijn in eerste instantie drie weken van kracht. Het gemeente-bestuur neemt deze week een beslissing over de invulling van de Kleindierenmarkt de komende weken.
Provincie:
Tag(s):