maandag, 20. november 2006 - 16:31

Geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij grote brand

Weert

Tijdens de grote brand op 16 oktober jl. in het bedrijvenverzamelgebouw aan de Graafschap Hornelaan in Weert, zijn buiten het terrein zeker geen verhoogde concentraties gevaarlijke stoffen waargenomen. Dat is vastgesteld na metingen door de sector Veiligheid Noord- en Midden-Limburg en de Milieu Ongevallen Dienst (MOD) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, zo meldt de gemeente Weert vandaag.

Er is gemeten op de aanwezigheid van formaldehyde, chloor en koolmonoxide. Op het terrein waar de brand plaatsvond werd tijdens de brand een lichte verhoging van formaldehyde en koolmonoxide geconstateerd. Buiten het terrein waren de concentraties zodanig, dat ze ongevaarlijk waren. De gemeten concentratie chloor was te verwaarlozen.

Bij de brand in het bedrijvenverzamelgebouw zijn het bedrijf J&B Composites en het naastgelegen bedrijf Artiflower volledig verwoest. De overige bedrijven liepen rook- en waterschade op. Doordat de brand gepaard ging met een grote rookontwikkeling heeft de politie uit voorzorg de bewoners van de omliggende woongebieden gevraagd de ramen en deuren te sluiten.
Provincie:
Tag(s):