donderdag, 14. december 2006 - 10:58

Geen maatregelen tegen geluid Rondweg Emmen

Emmen

In een brief aan de gemeenteraad laat het college van B&W van Emmen weten niet van plan te zijn maatregelen te nemen tegen geluidsoverlast langs de Rondweg. Bewoners aan de Rondweg klagen al geruime tijd over geluidsoverlast van het langsrijdende verkeer. De gemeente erkent dat de geluidsbelasting op sommige punten hoog is. Het treffen van maatregelen is echter bij bestaande woningen alleen aan de orde als de geluidsbelasting hoger wordt als gevolg van ingrepen aan de weg. Dit is rond de wijken Angelso en Emmerhout niet het geval.

Uit een akoestisch onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren blijkt, dat een groot aantal woningen langs de Rondweg meer dan 50 decibel geluid op de gevel krijgt. Dat is de zogenaamde “voorkeursgrenswaarde� uit de Wet
geluidhinder. Bij de bouw van nieuwe woningen langs een bestaande weg moeten er maatregelen worden genomen om te zorgen dat het geluid bij de woningen onder die grenswaarde blijft. Voor woningen die in 1986 al langs de
weg stonden, geldt die verplichting niet. Alleen als het geluid daar met 2 decibel of meer toeneemt als gevolg van een reconstructie van de weg, moeten er geluidwerende voorzieningen worden overwogen.

Er zijn in de gemeente Emmen veel meer plaatsen waar het geluid langs wegen sinds 1986 tot boven 50 decibel is toegenomen. Dit is in vrijwel alle gevallen een gevolg van de sterke groei van het autoverkeer sindsdien. Wanneer op al die
plekken geluid-schermen of -wallen zouden moeten worden aangelegd, kost dat niet alleen handenvol geld maar zou ook het aanzien van de gemeente sterk veranderen. Dat laatste geldt trouwens ook voor het uitzicht van burgers, die daar in veel gevallen helemaal niet op zitten te wachten.
Provincie:
Tag(s):