donderdag, 23. november 2006 - 10:57

Geen machtsmisbruik bij politie Rotterdam

Rotterdam

De districtsleiding van politiedistrict Zuid in Rotterdam heeft zich niet schuldig gemaakt aan machtsmisbruik. Bovendien heeft de districtsleiding integer gehandeld. Dat concludeert onderzoeker mr. J.H. Blok. Hij heeft de klachten onderzocht van zeven politiemedewerkers tegen wie personele maatregelen waren genomen.

Het externe onderzoek vanaf mei dit jaar is verricht op verzoek van de korpsleiding die alle schijn van partijdigheid wilde vermijden. Blok is hiervoor gevraagd als voorzitter van de onafhankelijke klachtencommissie in de politieregio Rotterdam-Rijnmond. Hij is tevens voormalig procureur-generaal. Naast de gesprekken die Blok voerde met de klagers heeft hij ook gesproken met een tiental andere personen om een breed beeld te krijgen van het gevoerde personeelsbeleid binnen het district.

De onderzoeker wijst erop dat de onvrede van de zeven medewerkers ontstond tijdens een grondige cultuurverandering die de districtsleiding in gang heeft gezet. De cultuurverandering wordt volgens Blok breed gedragen, ook door het merendeel van de klagers.

Hoewel Blok concludeert dat de leiding integer heeft gehandeld, zonder machtsmisbruik, zijn er in twee gevallen wel procedurele fouten gemaakt. De juridische regels voor het ‘overplaatsen in belang van de dienst’ zijn niet zorgvuldig genoeg toegepast. In het algemeen kunnen de functionerings- en beoordelingsgesprekken met medewerkers ook beter, wat betreft regelmaat en verslaglegging. Deze verbeteringen zijn inmiddels ingezet, zo stelt Blok vast.
Provincie:
Tag(s):