vrijdag, 24. maart 2006 - 15:56

Geen milieu delict, wel asbest

Amsterdam

Woensdag is door DMB en stadsdeel Amsterdam-Noord onderzoek gedaan naar de aantijgingen van belangen vereniging Kadoelen-Oostzanerwerf over het plegen van een milieudelict op Kadoelen. Hieruit is gebleken dat er geen sprake is van een milieudelict.

Op het terrein is onlangs het opschot verwijderd door het stadsdeel. Hierbij zijn kleine bomen en takken die niet kapvergunningsplichtig zijn boven de grond gekapt en verpulverd. Bij het stadsdeel en ook bij de omwonenden is bekend dat dit terrein verontreinigd is met asbest. Hier is tijdens het verwijderen van het opschot rekening mee gehouden. Om goed onderzoek te kunnen doen naar de mate van verontreiniging van deze grond was het noodzakelijk dit opschot te verwijderen. Met het verwijderen van dit opschot is duidelijk geworden waar het asbest zich boven de grond bevindt.

Het stadsdeel gaat de komende dagen het zichtbare asbest handmatig verwijderen. Daarnaast worden de hekken verplaatst zodat het hele werkterrein wordt afgesloten voor onbevoegden.

Voor het saneren van het terrein wordt de komende maanden onderzoek gedaan naar de mate van bodemverontreiniging. Op basis van deze uitkomsten wordt bekeken hoe de asbest het best verwijderd kan worden
Provincie:
Tag(s):