woensdag, 4. oktober 2006 - 12:09

Geen milieuvergunning voor biomassacentrale

Nederweert

De biomassacentrale in Nederweert krijgt geen milieuvergunning. Dit hebben de Gedeputeerde Staten besloten na een negatief advies van Bureau Bibob. Het is de eerste keer dat de Provincie Limburg een milieuvergunning weigert op basis van een Bibob-advies.

Uit onderzoek van Bureau Bibob (Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) is gebleken dat het bedrijf niet kan voldoen aan de gestelde eisen. De lijn van de Provincie is om Bibob-adviezen op te volgen.

Biomassa Holding BV vroeg een milieuvergunning aan, omdat het bedrijf het voornemen had om mest en afvalstoffen (waaronder voedselresten) te vergisten in Nederweert. Met het ontstane gas zou energie opgewekt kunnen worden en de restproducten zouden enerzijds ingezet kunnen worden als secundaire brandstof in kolencentrales en anderzijds gebruikt kunnen worden als meststof voor de bodem.
Provincie:
Tag(s):