dinsdag, 1. augustus 2006 - 9:46

Geen misbruik cameratoezicht

Apeldoorn

Naar aanleiding van de berichtgeving over het misbruiken van camera’s door de Apeldoornse politie, waarbij mensen ook overdag in de gaten zouden worden gehouden (Apeldoornse Courant 29/30 juli 2006) moet worden opgemerkt, dat die constatering geheel onjuist is, aldus de politie Gelderland Noord-Oost.

Het cameratoezicht is in eerste instantie voor het handhaven van de openbare orde. Verder kunnen de camera’s onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Naast de gebruikelijke tijden (donderdag t/m zondag van 22.00 – 05.00 uur) mogen de camera’s gebruikt worden tijdens evenementen met een verhoogd risico voor de openbare orde.

De 21-ste juni (voetbalavond Nederland – Argentinië) was volgens de bestaande richtlijnen een evenement met een verhoogd risico, reden waarom het cameratoezicht vanaf 19.00 uur in werking was gesteld.

Tijdens dit toezicht werden via het cameratoezicht vijf bekeuring uitgeschreven voor het parkeren op de Nieuwstraat in strijd met de geldende regels. Tijdens de dagelijkse surveillances worden er op deze locatie, ter hoogte van een coffeeshop, regelmatig bekeuringen uitgeschreven omdat de doorgang voor de hulpverlening en lijnbussen veelvuldig wordt geblokkeerd.

Deze zogenaamde “bijvangst� is ook opgenomen in de regelgeving en derhalve toegestaan.
Provincie:
Tag(s):