woensdag, 19. juli 2006 - 14:40

Geen nieuwe regels op Starteiland

Sneek

De gemeente Sneek heeft er geen bezwaar tegen dat bezoekers van het Starteiland zelf (koelboxen met) eet- en drinkwaren meenemen. Daarnaast wil de gemeente niet een relatief groot deel van het Starteiland afsluiten door middel van hekken, zodat dit kan worden ingericht als evenemententerrein. De vergunning die hiervoor was aangevraagd wordt door de gemeente derhalve niet verleend en er is dus ook geen sprake van nieuwe regels.

Een en ander betekent dat het Starteiland een openbaar gebied blijft, waar iedereen welkom is om op een gezellige manier Sneekweek mee te vieren. Met of zonder koelbox. Dit laat onverlet dat het fijn zou zijn wanneer iedereen zijn eigen rotzooi opruimt of mee terug neemt. Voor wat betreft afval geeft de gemeente de tip: gebruik zo weinig mogelijk glaswerk, in verband met de kans op verwondingen. En als het niet anders kan: wees er dan voorzichtig mee.

Wat de gemeente Sneek betreft verandert er tijdens de Sneekweek niets in de gang van zaken op het Starteiland. Net als in voorgaande jaren verleent de gemeente wel weer vergunning voor het plaatsen van een tent, een extra tappunt en het optreden van muzikanten. Daarnaast is het goed te weten dat op het openbare terrein van het Starteiland muzikanten mogen optreden, mits hiervoor bij de gemeente een vergunning is aangevraagd en verkregen.

Er is voor het gemeentebestuur en de politie geen aanleiding iets te wijzigen in de vergunningverlening voor het Starteiland tijdens de Sneekweek. Uit de jaarlijkse evaluaties van de Sneekweek blijkt namelijk dat er in ieder geval de laatste zeven Sneekweken geen noemenswaardige problemen ten aanzien van de openbare orde zijn geweest. Integendeel, tijdens de Sneekweek wordt op het Starteiland op een goede manier een groots feest gevierd. Dit draagt tot ver over de landsgrenzen bij aan een positieve bekendheid van Sneek en de Sneekweek.

De berichtgeving in het Sneeker Nieuwsblad als zou de gemeente een vergunning willen verlenen die ertoe zou leiden dat de gang van zaken op het Starteiland tijdens de Sneekweek strakker gereguleerd zou worden, is derhalve onjuist, zo laat de gemeente deze redactie weten. De aanvrager van de vergunning is er door de gemeente vorige week al mondeling van op de hoogte gesteld dat de vergunning niet verleend zou worden. Afgelopen maandag volgde de schriftelijke bevestiging van de weigering. Volgens de aanvrager berust de berichtgeving in de krant op een misverstand tussen hem en de redactie.
Provincie:
Tag(s):