donderdag, 19. oktober 2006 - 9:10

Geen parkeergarage onder nieuw gemeentehuis

Coevorden

Het college stelt de gemeenteraad voor om geen parkeergarage onder het nieuwe gemeentehuis te realiseren. De benodigde parkeerruimte voor medewerkers en bezoekers van het gemeentehuis kan volgens het college gecreëerd worden onder de Markt, langs de Aleida Kramersingel en op de Pampert. De kosten voor een parkeergarage onder het nieuwe gemeentehuis is door de beperkte omvang relatief duur.

Het realiseren van een grotere ondergrondse parkeerplaats onder de Markt is relatief goedkoper. Bovendien is de grond onder de Markt archeologisch minder kwetsbaar dan de locatie onder het gemeentehuis. In het bestemmingsplan is het op dit moment niet mogelijk om parkeerplaatsen onder de Markt te realiseren. Hiervoor zal het bestemmingsplan aangepast moeten worden.

Daarnaast is het realiseren van de kleine parkeergarage onder het nieuwe gemeentehuis door de onhandige vorm met allerlei onbruikbare loze hoeken relatief duur. Zeker wanneer ook rekening gehouden wordt met de inpassing van de gevels van de panden kasteel 5 en Kasteel 7.
Provincie:
Tag(s):