maandag, 23. januari 2006 - 20:52

Geen stationering F-16's op vliegbasis

Eindhoven

Staatssecretaris van der Knaap van Defensie is niet van plan F-16´s te stationeren op vliegbasis Eindhoven. Hij zei dit tijdens een bestuurlijk overleg met een regionale delegatie onder leiding van gedeputeerde Rüpp van de Provincie Noord-Brabant, dat afgelopen week plaats had op het ministerie van Defensie.

Van der Knaap gaf verder aan dat Defensie een marktverkenning uitvoert naar de mogelijkheid om minder lawaaierige toestellen dan bijvoorbeeld de Ilyushin in te huren voor transport van militair materieel naar uitzendgebieden dan tot op heden het geval is. Toestellen moeten echter voldoen aan de eisen van de bestemmingsluchthavens, hetgeen het aantal beschikbare vliegtuigen verkleint.

Generaal majoor Meulman lichtte de uitgangspunten voor het toekomstig gebruik van vliegbasis Eindhoven toe. Hij benadrukte dat Eindhoven vooral een transportbasis blijft. Vanwege de status als ´reservebasis´ zullen net als dat bij andere militaire vliegbases het geval kan zijn, slechts in het geval van calamiteiten of tijdelijk als bijvoorbeeld een ander veld niet beschikbaar is, F-16´s landen en opstijgen.

Daarnaast kan Eindhoven het kader van opleidings- en trainingsprogramma´s door jachtvliegtuigen worden gebruikt. Van veelvuldige grootschalige oefeningen zal echter geen sprake zijn. De generaal benadrukte ook dat de gevolgen van de sluiting van vliegbasis Twenthe voor het aantal vliegbewegingen in Nederland beperkt zijn, onder andere door de zogeheten export van vliegbewegingen naar het buitenland.
Provincie:
Tag(s):