woensdag, 24. mei 2006 - 15:19

Geen structurele misstanden detentieboot

Rotterdam

Onderzoek van de Inspectie voor de Sanctietoepassing en de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming heeft geen structurele misstanden aan het licht gebracht op de detentieboot Stockholm in Rotterdam. Dat blijkt uit het onderzoek, dat minister Donner van Justitie vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Belangrijkste conclusie van de onderzoekers is dat er op een correcte en respectvolle wijze wordt omgegaan met de bewoners van de detentieboot. Aanleiding voor het onderzoek was een reportage van het weekblad Vrij Nederland waarin een journalist als vreemdelingentoezichthouder op de boot stage heeft gelopen. De inhoud van deze reportage was voor de Tweede Kamer aanleiding de minister van Justitie te verzoeken een onderzoek in te stellen. Het onderzoek is uitgevoerd door de Inspectie voor de Sanctietoepassing samen met Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. Tijdens het onderzoek is gebruik gemaakt van een onaangekondigde inspectie, observatiebezoeken, gestructureerde interviews met bewoners en personeel en documenten- en dossieronderzoek.

De onderzoekers stellen in hun rapport dat 'niet kan worden gesteld dat er in de locatie Merwehaven van de detentieboten sprake is van structurele misstanden en / of een verstoorde relatie tussen bewoners en de vreemdelingentoezichthouders'. Het rapport meldt bovendien: 'Het onderzoek heeft nauwelijks bevestiging opgeleverd van incidenten die de journalist van Vrij Nederland uit de derde hand heeft opgetekend'.

Wel doen de onderzoekers aanbevelingen om vooral de voorzieningen op de boot te verbeteren. Zo stellen de onderzoekers voor de versleten matrassen te vervangen; te zorgen dat het serviesgoed geen sporen vertoont van eerder gebruik; de huisregels onbelemmerd beschikbaar te stellen; ongestoord telefoneren voor de bewoners mogelijk te maken. Daarnaast doen de onderzoekers de aanbeveling de toegang tot de psychosociale zorg te verbeteren; geüniformeerde kledingvoorschriften voor het personeel op te stellen; het daadwerkelijk in de buitenlucht laten luchten van gedetineerden die in een afzonderingscel zijn geplaatst en een juridisch loket in te richten voor bewoners die vragen hebben over hun rechtspositie.

De RSJ is van mening dat de beperkingen van het regime en het niveau van de materiele en sociale omstandigheden bij langdurige detentie een bezwaar vormen.
Provincie:
Tag(s):