vrijdag, 20. oktober 2006 - 9:27

Geen toeristenbelasting meer voor gehandicapten

Dronten

Bedrijven en instellingen die specifiek gericht zijn op het aanbieden van overnachtingen aan gehandicapten hoeven binnenkort geen toeristenbelasting meer te betalen. Dat heeft het College van B & W in Dronten besloten.

Toeristenbelasting wordt geheven van instellingen en bedrijven, die gelegenheid bieden voor het overnachten tegen betaling. In de gemeente Dronten zijn er een aantal instellingen en bedrijven, die specifiek verblijfsmogelijkheden en activiteiten aanbieden voor de doelgroep gehandicapten en hun verzorgers/begeleiders. Door de vrijstellingsbepalingen in de verordening toeristenbelasting te verruimen behoeft deze groep mensen geen toeristenbelasting meer te betalen.

De huidige belastingverordening geeft reden voor discussie wie er nu wel en wie er nu niet onder de al bestaande vrijstellingsbepaling valt. Door een specifieke aanvulling van de vrijstellingsbepalingen kan aan deze discussie een einde worden gemaakt. De vrijstelling is nu van toepassing op de gehele groep. Het college wil deze groep mensen, die vaak al zwaar wordt getroffen door allerlei maatregelen, ontzien waar het gaat om de heffing van toeristenbelasting.

Het voorstel van het college moet nog aan de raad worden voorgelegd. Dit vindt plaats via de verordening toeristenbelasting 2007, die in december aan de raad ter vaststelling wordt voorgelegd.
Provincie:
Tag(s):