vrijdag, 22. september 2006 - 11:20

Geen vakantievilla’s in Groene Hart

Roelofarendsveen

Milieudefensie is verheugd met de vernietiging van de bouwvergunning voor vakantievilla’s in
Roelofarendsveen aan de westkant van het Groene Hart. De rechtbank in Den Haag besloot daar toe omdat in de Nota Ruimte staat dat in dit gebied alleen gebouwd mag worden als dat tot ‘behoud of versterking van de kernkwaliteiten van het landschap’ leidt. Dat is hier volgens de rechtbank niet het geval.

Volgens Milieudefensie biedt de uitspraak mogelijkheden om andere ongewenste bouwplannen in het Groene Hart en andere nationale landschappen te voorkomen. ‘Wij zullen de vele bouwplannen in het Groene Hart niet alleen politiek bestrijden, maar zonodig ook via de rechter’, zegt Willem Verhaak, campagneleider Ruimte en Landschap van Milieudefensie. ‘Zeker nu blijkt dat de Nota Ruimte daarvoor voldoende aanknopingspunten biedt.’

In de zomer van 2004 ‘ontmantelde’ Milieudefensie één van de illegale villa’s van het vakantievillapark aan het Braasemermeer bij Roelofarendsveen. De 74 villa’s waren er zonder bouwvergunning neergezet, maar na een bezoek van minister Dekker (VROM) in 2004 aan het park leek legalisatie geen probleem meer. En dat terwijl nota bene de VROM-inspectie in de jaren daarvoor tot aan de Raad van State geprobeerd had het park onmogelijk te maken.

Minister Dekker vond altijd dat de recreatiewoningen de ‘kernkwaliteiten van het Groene Hart niet aantasten’. De provincies zouden verder zelf verantwoordelijk zijn voor de uitwerking van het beleid voor nationale landschappen.

De rechtbank in Den Haag maakt korte metten met deze opstelling van het ministerie van VROM. Ze oordeelt dat het villapark wel degelijk een aantasting is van de openheid van het Groene Hart, en daarmee van de kernkwaliteiten van het nationaal landschap. ‘De uitlatingen die de minister hieromtrent heeft gedaan leiden niet tot een ander oordeel.’

De rechter concludeert verder dat het ministerie van VROM niet de verantwoordelijkheid voor het behoud van het landschap kan afschuiven naar de provincies. ‘Goed nieuws,’ volgens Willem Verhaak, ‘hieruit blijkt dat de vrije beleidsinterpretatie ten aanzien van nationale landschappen van het ministerie van VROM, onhoudbaar is. Dit is een belangrijke dag voor het behoud van de open ruimte in ons land.‘
Provincie:
Tag(s):