dinsdag, 14. februari 2006 - 15:05

Geen vergoeding Wet Werk en Bijstand

Vlagtwedde

De gemeente Vlagtwedde loopt een aanvullende vergoeding op het budget voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen mis. In 2004 had Vlagtwedde een tekort van €207.752,-- op het Inkomensdeel Wwb. Voor de dekking hiervan heeft men een aanvulling van €24.846,-- gevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De aanvulling is door het Ministerie afgewezen. Vlagtwedde vindt dit onrechtvaardig en in strijd met de grondgedachte van de Wwb en heeft daarom bezwaar gemaakt bij het Ministerie.

Jaarlijks ontvangen gemeenten een budget voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen, het zogenaamde Inkomensdeel Wwb. Voor dit budget geldt dat tekorten in eerste instantie door gemeenten zelf worden betaald tot een maximum van 10% van het jaarbudget. Het meerdere wordt slechts onder voorwaarden door het Ministerie vergoed. Doel van deze regeling is gemeenten te stimuleren om hun reïntegratiebeleid zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten.


In 2004 heeft Vlagtwedde de reïntegratie zelfstandig uitgevoerd en daarmee haar uitstroompercentage verhoogd naar 50%. Dit naar aanleiding van onbevredigende resultaten van de gecontracteerde bedrijven. Het Ministerie erkent dit resultaat maar meent dat de hoge uitstroom geen recht geeft op een aanvullende vergoeding. De hoge uitstroom is een gevolg van de beleidswijziging die de gemeente in 2004 heeft doorgevoerd en dat is — strikt genomen — geen grond voor toekenning van de aanvullende vergoeding.
Provincie:
Tag(s):