maandag, 4. september 2006 - 22:32

Geen vervolging na overlijden cursist

Arnhem

Het Openbaar Ministerie stelt, in verband met het overlijden van een 19-jarige man uit Den Haag, die deel nam aan het leerervaringsproject voor jongeren ‘De Uitdaging’ van Defensie in Soesterberg, geen vervolging in. De man overleed tijdens dit project op 14 januari 2006.

Het Openbaar Ministerie heeft onderzocht of de drie defensiemedewerkers strafrechtelijk verwijtbaar hebben gehandeld. Voor strafrechtelijke vervolgbaarheid is grove nalatigheid, althans een zodanige mate van schuld of nalatigheid vereist, dat één of meer van de medewerkers daarmee binnen het bereik van het strafrecht komen. Het Openbaar Ministerie concludeert dat hier geen sprake van is en heeft de zaak geseponeerd.

De betrokken medewerkers en de nabestaanden van de man zijn inmiddels van deze beslissing op de hoogte gebracht.
Provincie:
Tag(s):