maandag, 28. augustus 2006 - 19:31

Geen vluchtelingen op straat!

Groningen

Op maandag 28 augustus, wanneer de Groningers hun vrijheid vieren, wijst ROOD, jong in de SP, op het feit dat er nog steeds vluchtelingen in de stad zijn die geen vrijheid ervaren. Gewapend met een spandoek en tenten roepen zij vanaf 14:00, tussen de markten, de stadjers op voor het vluchtalarm van 4 september.

Eén van de gevolgen van het huidige vluchtelingenbeleid is, dat er vluchtelingen 'met onbekende bestemming' (MOB) vertrekken. Dit houdt vaak in dat zij in de illegaliteit verdwijnen, om dat ze geen middelen en/of papieren hebben om terug te keren naar hun geboorteland. ROOD vindt het onmenselijk dat er zomaar mensen op straat terecht komen en eist dat de regering het huidige beleid onmiddelijk wijzigt.

De tenten symboliseren de noodzaak van opvang, die nu voornamelijk door particulieren wordt geregeld. De gemeente heeft een zorgplicht voor alle mensen die binnen de gemeentegrenzen verblijven. Echter, het vluchtelingenbeleid verhindert dat de gemeente fatsoenlijke opvang kan financieren voor de groep MOB-ers.

Het vluchtalarm is een maandelijks terugkerende actie, georganiseerd door vluchtelingenorganisaties in de stad. Elke eerste maandag van de maand wordt de testsirene versterkt in een oorverdovend lawaaiprotest, om te pleiten voor een menselijker vluchtelingenbeleid en een generaal pardon.
Provincie:
Tag(s):