vrijdag, 22. september 2006 - 21:55

Geld voor het door tsunami getroffen Aceh

Assen

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben ingestemd met de besteding van €. 483.031 voor het herstel van de waterinfrastructuur in Aceh op Sumatra. GS hebben voor Aceh gekozen, omdat er al lange tijd banden zijn met Nederland en omdat de Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) al actief was in dat gebied.

Inmiddels is al een groot gedeelte van het herstel van de waterinfrastructuur afgerond. In de komende periode worden nog diverse projecten op het gebied van drinkwater, riolering en waterzuivering uitgevoerd.

De tsunami van 26 december 2004 trof onder andere Aceh, in het noordelijke deel van Sumatra. Direct na de ramp zijn op grote schaal noodhulpacties ondernomen.

Doordat in het gebied de hele infrastructuur en alle administratieve informatie was vernietigd, duurde het starten van de wederopbouw enige tijd. In de loop van 2005 is de planning voor de herstelwerkzaamheden opgepakt en in 2006 is een werkelijke start gemaakt.


De eerste, directe ondersteuning bestond onder andere uit noodhulp aan de waterbedrijven door het leveren van watertrucks en pick-ups en van personeel. Zes lokale waterbedrijven zijn qua organisatie weer geheel op orde gebracht. Ook zijn medewerkers opgeleid. Er is een start gemaakt met de implementatie van de (verbeterde) financiële- en technische administratie.

Een relatief klein project was het herstellen van een waterbron. De bron is ook voorzien van een stuw. Het water kan nu naar de zuivering getransporteerd worden en vervolgens naar de inwoners van Aceh.

Voor de vernielde stad Banda Aceh worden plannen gemaakt om nieuwe waterzuiverings-installaties te bouwen en te voorzien van een leidingnet. De distributie van water vindt nu nog plaats met behulp van tankauto’s.

In het zwaar getroffen dorp Lhok Nga is de wederopbouw begonnen en keert de bevolking terug. Ook in deze plaats is er een aanvang gemaakt met het aanleggen van de drinkwaterinfrastructuur. Er wordt een ondergronds drinkwaternet aangelegd en de nieuwe huizen krijgen een aansluiting op het leidingnet. In hetzelfde gebied wordt een begin gemaakt met sanitaire voorzieningen.

Het gehele project zal naar verwachting medio 2007 zijn afgerond.
Provincie:
Tag(s):