zaterdag, 3. juni 2006 - 11:04

Geld voor Suriname

Arnhem

Er komt 20.000 euro ter beschikking voor de wederopbouw van de binnenlanden van Suriname. Het College van B&W heeft dit op 30 mei besloten. Begin mei speelde zich in Suriname een watersnoodramp af. Veel rivieren zijn door zware regenval overstroomd, waardoor de dorpen die aan de rivieren liggen compleet zijn overspoeld.

Uit gegevens van het Surinaamse Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing blijkt dat tussen de 20.000 en 25.000 mensen direct getroffen zijn door de ramp. Zij hebben hun huizen moeten verlaten. Verder zijn veel wegen, landingstrips, aanlegsteigers, scholen, klinieken en tele-communicatie-verbindingen ernstig beschadigd.

Een aantal Nederlandse gemeenten, verenigd in het Suriname Platform, heeft direct gereageerd door geld beschikbaar te stellen om de gevolgen van de overstromingen op te vangen. Zo ook de gemeente Arnhem. Dit toont aan dat de banden tussen Suriname en Nederland nog steeds zeer hecht zijn. De gemeenten verenigd in het Suriname Platform hebben afgesproken de activiteiten goed op elkaar af te stemmen en de coördinatie te laten verzorgen door VNG International.

De gemeente Arnhem heeft contact gezocht met de twee Surinaamse zelforganisaties en een aantal leden van de Surinaamse gemeenschap in Arnhem. Met hen is overleg gevoerd over de geplande donatie. Vanuit de Surinaamse gemeenschap in Arnhem worden ook acties bedacht, zoals het inzamelen van geld en goederen.

De ondersteuning past in het in oktober 2003 vastgestelde samenlevingsbeleid. In deze visie is het onderdeel 'versterking relaties met herkomstlanden' vastgelegd. Arnhem zet hierbij vooral in op samenwerking met de vier voornaamste herkomst-landen: Turkije, Suriname, Marokko en de Nederlandse Antillen.

Eerder werd al 20.000 euro geschonken aan de opbouw van de Mohammed V school in Al Hoceima, waar in 2004 een zware aardbeving plaatsvond. 20.000 euro is het bedrag dat per jaar binnen het Arnhems Fonds Samenlevingsbeleid is vastgesteld voor calamiteiten in herkomstlanden.
Provincie:
Tag(s):