maandag, 21. augustus 2006 - 15:34

Gelderland ondersteboven

Arnhem

Op zaterdag 9 september 2006 houdt de provincie Gelderland Open Huis onder het motto ‘Gelderland Ondersteboven’. Dit keer staat de dag in het teken van ‘Samen bouwen in Gelderland’. Het provinciehuis en de Markt zijn van 12.00 tot 17.00 uur het podium voor veel kunst, muziek, dans en theater. Het provinciebestuur nodigt u van harte uit om deze dag bij te wonen.

Inwoners kunnen niet alleen genieten van Gelderse kunst en cultuur, maar zij krijgen ook via allerlei activiteiten de mogelijkheid om hun wensen over de provincie kenbaar te maken. En leden van Provinciale Staten en leden van het college van Gedeputeerden Staten zijn aanwezig om over het werk van de provincie te praten. Bezoekers krijgen de gele-genheid de Commissaris van de Koningin persoonlijk te ontmoeten in de koffiekamer.

De Commissaris van de Koningin, Clemens Cornielje, opent ‘Gelderland Ondersteboven’ om 12.00 uur op het voorterrein van het Provinciehuis. Daarna bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan allerlei boeiende activiteiten. Leden van Provinciale Staten verzorgen een rondleiding door het monumentale Huis der Provincie, inwoners kunnen meepraten over de inrichting van het landschapspark ‘Lingezeegen’ tussen Arnhem en Nijmegen of hun mening geven over de ideale Gelderse regio.

Verder is er een demonstratie van ‘De slimme woning’. Ondertussen zijn doorlopend vele culturele activiteiten. Verspreid in en om het provin-ciehuis zijn bouwketen ‘omgebouwd’ tot minitheatertjes waar doorlopend korte voorstellingen worden gehouden. In de sectiekamers brengen koren hun gezang ten gehore en dansers zijn doorlopend op onverwachte plaat-sen te zien. Verder treden het Van Stirum Korps uit Wezep en de Jeugd-drumfanfare ‘De Stefaantjes’ uit Nijmegen op. Aan het kunstenprogramma werken enkele honderden Gelderse amateurs en professionals mee.

De provincie organiseert de open dag niet alleen. K3 Industriezand bv neemt de finale van de zandsculpturenwedstrijd ‘Verstand van Zand’ op de Markt voor haar rekening. Aan het eind van de middag maakt de Com-missaris de winnaar bekend.
Provincie:
Tag(s):