dinsdag, 5. december 2006 - 13:55

Gelderse jeugdzorg toont zijn ware gezicht!

Bureau Jeugdzorg Gelderland – afdeling jeugdbescherming Nijmegen laat in de ‘week van de jeugdzorg’ de positieve kant van de jeugdzorg zien: het boek 100 jaar jeugdbescherming in Nijmegen. Tijdens een verhuizing vond jeugdbeschermer Annemiek van Woerden dozen vol met oude documenten.

Twee jaar later is dit omgewerkt tot een prachtig boekje over 100 jaar jeugdbescherming in Nijmegen. Interviews, foto’s, anekdotes, oude statuten, het is een bonte verzameling van informatiemateriaal geworden. Aan de presentatie van het boek op 8 december is een kleine reünie vastgeknoopt.

De rol van ouders in de (gezins)voogdij is in die 100 jaar zeker anders geworden. Was vóór de invoering van de kinderbeschermingswetten de wil van de ouders wet, daar kwam met die eerste wetgeving verandering in. In de jaren ’70 werd de opvoedingsautonomie van de ouders weer tot ‘heilig’ huisje gemaakt, terwijl de laatste jaren het kind weer veel meer centraal komt te staan.

De nieuwe Deltamethodiek voor de jeugdbescherming, die in 2008 in heel Nederland operationeel moet zijn, is hier ook een goed voorbeeld van.

Niet alleen de positie van de ouders, maar ook de inhoud van het werk en de organisatie heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt. In het begin van de 20e eeuw gaat het vooral om “liefdewerk� met een bestuur dat zich bezighoudt met het wel en wee van pupillen, financiën en de dagelijkse gang van zaken.

Inmiddels staat er een professionele organisatie, provinciaal georganiseerd, met allerhande ondersteuning, opleidingseisen en een centrale directie – die uiteraard aanwezig is bij de boekpresentatie.

Eigenlijk is alleen de doelgroep niet zoveel veranderd. Nog steeds gaat het om kinderen in de knel, kinderen die mishandeld en verwaarloosd worden en voor wie dringend hulp nodig is. Daarin is in 100 jaar jeugdbescherming helaas maar weinig veranderd.
Provincie:
Tag(s):