maandag, 20. november 2006 - 16:13

Gelderse musea ontvangen € 62.051,--

De provincie Gelderland wil met de Subsidieregeling cultuur Gelderland 2006, onderdeel musea, de kwaliteit van de museale activiteiten verbeteren. In de tweede verdeelronde van 2006 heeft zij € 62.051,-- gegeven aan zeven Gelderse musea.

Op grond van de Subsidieregeling cultuur Gelderland 2006 kunnen musea die opgenomen zijn in het Nederlands Museumregister, subsidie aanvragen voor museale activiteiten die bijzonder of vernieuwend zijn voor Gelderland, of bijzondere activiteiten die tot stand komen in een samenwerkingsverband van musea.

Musea die voorlopig geregistreerd zijn in het Museumregister, kunnen subsidie aanvragen voor materiële investeringen welke verband houden met de opname in dat register. Een subsidie kan maximaal 75% van de subsidiabele kosten bedragen met een maximum van € 7.500,-- voor het gehele verbetertraject.

Meer informatie over de Subsidieregeling cultuur Gelderland 2006 (subsidievoorwaarden, indieningstermijnen etc.) is te vinden op de website van de provincie Gelderland: www.gelderland.nl/cultuur, onder “subsidies musea�.

Vijf geregistreerde musea krijgen subsidie voor de volgende activiteiten:

Het Streekmuseum besteedt de subsidie aan de eerste fase van de herinrichting van het museum. Met de nieuwe inrichting wil het museum verbanden leggen tussen de collecties, de verschillende culturen en belevingen van de werkelijkheid van bezoekers met als centraal thema ‘voedsel’. Bezoekers wordt een spiegel voorgehouden voor wat betreft hun voedselpatroon: Wat je eet ben je zelf; voedselcultuur, waar komt voedsel vandaan, bederf en bewaren. Verder is er ook aandacht voor de invloed die voedsel heeft op maatschappelijke ontwikkelingen, modes en trends.

In het kader van Festival Gelderland 1900-2000 is de reizende tentoonstelling “Rose Jacobs: de roos die nooit bloeide� te zien in het Nationaal Bevrijdingsmuseum. Het museum doet dit in samenwerking met het Airborne Museum Hartenstein in Oosterbeek en Markt 12 Museum in Aalten. De tentoonstelling reist vanaf september 2006 tot en met eind 2007 langs deze drie musea.Thema is het dagboek van Rose Jacobs, een Duits meisje dat in 1938 naar Nederland vluchtte en in Gelderland terechtkwam. Voor het publiek is een educatief pakket samengesteld met daarin een filmclip, speurtocht/kijkwijzer en workshops.

In Markt 12 Museum wordt een wisseltentoonstelling en een informatiedag ‘Getekend geboren: “kinderen van foute ouders, 1931-2010� gehouden. De tentoonstelling valt samen met de officiële start van het onderzoek dat het NIOD naar deze groep doet. Met name in de Achterhoek was het grootste aantal NSB-stemmers in de jaren 30-40 van de 20ste eeuw.
Het is een beladen thema en nog niet eerder is onderzoek gedaan naar de kinderen. De wisseltentoonstelling wordt gehouden van 30 september tot en met 28 januari 2007 en richt zich in eerste instantie op kinderen van 12 tot 18 jaar. Daarnaast is de tentoonstelling ook boeiend voor volwassenen.

De tentoonstelling “Architectuur in de twintigste eeuw – Honderd jaar bouwen aan Arnhem� is van 10 november 2006 tot 1 april 2007 te zien in het Historisch Museum Arnhem. Het is een gezamenlijk project van het museum en het CASA (Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem) dat sterk educatief is en een interactief karakter heeft. Het wil de bewoners van Arnhem laten zien welke ideeën er aan hun gebouwde omgeving ten grondslag liggen en met hen een dialoog aangaan over hun beleving en waardering hiervan.

Het project “Mobiliteit in het gebied Maas en Waal� is op 29 september gestart met een tentoonstelling, lezingen en stoomdagen. Deze zijn tot 7 januari 2007 te zien of bij te wonen. De tentoonstelling “Gestroomlijnd water� in het Streekhistorisch Museum Tweestromenland in Beneden Leeuwen besteedt aandacht aan de twee thema’s ‘water en mobiliteit’. Bij het Stoomgemaal De Tuut in Appeltern zullen een aantal stoomdagen en lezingen plaatsvinden, waarbij deze thema’s weer aan de orde komen. Mobiliteit was ook het thema voor de Paardenmarkt op 14 oktober in Wijchen waar onder meer een presentatie is gehouden van koetsen, wagens met paarden en oude tractoren en landbouwmachines, georganiseerd door de Historische Vereniging Tweestromenland.

Twee voorlopig geregistreerde musea krijgen subsidie in het kader van het verbetertraject:

Het Grenslandmuseum Dinxperlo doet met de subsidie materiële investeringen voor beveiliging en alarmering bij inbraak en telefonische bereikbaarheid. Dit moet leiden tot definitieve opname in het Nederlands Museumregister.

De Stichting Historische Tuin Lent doet met de subsidie materiële investeringen die leiden tot definitieve opname in het Nederlands Museumregister.
Provincie:
Tag(s):