woensdag, 6. december 2006 - 20:51

Gele kaart voor te hard rijden

Zeewolde

In de afgelopen week heeft de politie intensief gecontroleerd op de naleving van de snelheidslimiet op de Zuiderzeeweg en de Flevoweg in Zeewolde. Daarbij zijn diverse gele kaarten in plaats van boetes uitgedeeld aan snelheidsovertreders. Beide wegen zijn onderdeel van het project Subjectieve Verkeersonveiligheid.

Het project Subjectieve Verkeersonveiligheid wordt ingezet op locaties waarvan het ongevallenbeeld geen extra controles zou vragen, maar die door bewoners als (zeer) onveilig worden ervaren. Deze eerste controleweek op de Flevoweg/ Zuiderzeeweg zijn alleen waarschuwingen afgegeven.

Elke dag is minimaal vier uur met de lasergun gecontroleerd en zijn er overtredingen geconstateerd. Er zijn snelheden gemeten van meer dan 70 km/h, terwijl beide wegen deel uitmaken van een 30 km/h-zone. Alle overtreders werden gewaarschuwd en kregen een gele kaart uitgereikt. Ook brom- en snorfietsers werden gewaarschuwd.

In de komende weken blijft de controle intensief en worden overtreders wel bekeurd. In september werd op de Diamantweg in Zeewolde het eerste deelproject gestart. Daar is het aantal overtreders inmiddels gedaald van negen per uur naar minder dan één per uur.
Provincie:
Tag(s):