woensdag, 5. april 2006 - 18:59

Geleens project krijg appeltje van oranje

Sittard-Geleen

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden, beschermvrouwe van het Oranje Fonds, reikt 30 mei op Paleis Noordeinde in Den Haag de Appeltjes van Oranje 2006 uit. Deze jaarlijkse prijs van het Oranje Fonds wordt uitgereikt voor initiatieven op het terrein van maatschappelijk welzijn en sociale cohesie. Dit jaar is het thema Samen in de Buurt.

De drie winnende projecten maken samen met bewoners de buurt structureel leefbaarder waardoor er meer samenhang en betrokkenheid ontstaat. Zij dienen als voorbeeld voor andere organisaties. Stichting Het Chrysantenveld uit Geleen is één van de winnaars.

In de wijk Lindenheuvel leven met name mensen van veel verschillende nationaliteiten en jonge gezinnen met lage inkomens. Centraal in de wijk ligt een groot open terrein: het Chrysantenveld. Een plek voor de buurtbewoners om elkaar te ontmoeten, ware het niet dat het terrein jarenlang werdgebruikt om illegaal (huis)vuil te dumpen. Buurtbewoners hebben het Chrysantenveld opgeruimd, schoongemaakt en geëgaliseerd.

Er zijn enkele tonnen (huis)vuil verwijderd. Vervolgens hebben zij er een kinderboerderij, speeltuin, voetbalveld en een hondenuitlaatveld aangelegd. De buurtbewoners oefenen nu zelf controle uit over het terrein zodat er niets wordt vernield en het niet opnieuw als dumpplaats wordt gebruikt. De leefbaarheid op en rond het Chrysantenveld is hiermee zichtbaar verbeterd.

'Wij zijn heel blij', zegt initiatiefnemer Wim Koopmans. 'Het was een spontane actie, net zo illegaal als het storten van afval. Maar er moest iets gebeuren. Er werd asbest gedumpt, bankstellen, noem maar op. Ik heb alles opgeruimd en afgevoerd. Vervolgens heb ik het terrein geëgaliseerd en afgezet. Mensen uit de buurt hebben me geholpen en samen hebben we het veldje opnieuw ingericht', aldus Wim Koopmans.

Ook Woonmaatschappij ZO Wonen, de gemeente Sittard-Geleen en welzijnorganisatie PIW zijn blij verrast met deze prijs. Zij feliciteren dan ook alle betrokkenen die aan dit project hebben meegewerkt want dit is 'hét voorbeeld van buurtbetrokkenheid'.

De andere winnaars van het Appeltje van Oranje 2006 zijn: Het Trefpunt van Stichting Ruimte voor de Buurt uit Utrecht en Stichting Fakonahof uit Den Haag.

Het Appeltje van Oranje is een jaarlijkse prijs voor bijzondere, innovatieve of succesvolle projecten op sociaal gebied. Het is in de eerste plaats waardering voor het werk en de inzet van de winnende organisaties. Daarnaast is het bedoeld om anderen te inspireren soortgelijke initiatieven op te zetten. De prijs, een beeld van een appeltje van oranje, is ontworpen en gemaakt door Hare Majesteit de Koningin. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van 15.000 euro.

Prinses Máxima zei in haar toespraak tijdens de uitreiking van de Appeltjes van Oranje 2005: ‘Het Appeltje van Oranje is een prijs voor projecten die mij zeer na aan het hart liggen. Projecten die mensen samenbrengen’.

Het Oranje Fonds is het grootste fonds op sociaal gebied. Per jaar besteedt het ongeveer € 20 miljoen aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in Nederland, op Aruba en de Nederlandse Antillen. Door deze bijdragen ont-moeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Prins Willem-Alexander en Prinses Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.
Provincie:
Tag(s):