dinsdag, 13. juni 2006 - 9:17

Gelre ziekenhuizen sluit 2005 af met positief resultaat

Regionaal

Gelre ziekenhuizen heeft het jaar 2005 afgesloten met een positief financieel resultaat van ruim € 4,5 miljoen, zo blijkt uit het jaarverslag dat vanaf vandaag te lezen is op de website van Gelre ziekenhuizen. Door dit goede resultaat stijgt het eigen vermogen tot een niveau van 10.8% van het jaarlijkse budget.

Daarmee is versneld de 10-procentgrens gepasseerd. Een eigen vermogen tussen 10 en 15% is nodig om bij toenemende marktwerking in de zorg voldoende buffer te hebben om eventuele tegenvallers goed op te kunnen vangen.

Naast de financiële verantwoording doet Gelre ziekenhuizen in het jaarverslag ook verslag van onder meer de kwaliteit van zorg, personeelsbeleid en de visie en stategie van het ziekenhuis. Daarnaast is te lezen hoe het ziekenhuizen in het verslagjaar inhoud heeft gegeven aan Corporate Governance.
Provincie:
Tag(s):