maandag, 9. oktober 2006 - 20:37

Geluidswal in Zwolle-Zuid

Zwolle

Op verzoek van de bewoners gaat de gemeente een geluidswal plaatsen tussen de Ittersumallee en de woningen op de Gerenlanden. Deze geluidswal stond in 1980 ook al op de planning, maar is toen niet gerealiseerd, omdat de bewoners het toen niet wilden. De gemeente heeft toentertijd beloofd de wal te zullen bouwen zodra dat nodig was. Door de toegenomen verkeersdrukte en de bouw van nieuwe huizen is de geluidswal nu echt nodig en daarom lost de gemeente haar belofte in.

Om uitvoering te geven aan de eisen van het bestemmingsplan Zwolle-Zuid was de gemeente in 1980 al van plan de geluidswal te bouwen. Bewoners hebben hier indertijd tegen geageerd, omdat zij het uitzicht over de kassen en de weiden niet kwijt wilden en er op dat moment nog geen hinder werd ondervonden van het verkeer op de Ittersumallee.

Inmiddels is duidelijk dat in de huidige situatie de geluidsbelasting op de gevels van de woningen aan de Kadeneterkamp inderdaad zo hoog is, dat de gemeente haar belofte een geluidswal aan te leggen inlost. De bedoeling is dat de wal begin 2007 klaar is. De buurtbewoners zijn over het voornemen van de gemeente per brief geïnformeerd en worden op de hoogte gehouden. Zo zal er voor het einde van het jaar een inloopbijeenkomst worden georganiseerd, waarin de plannen worden gepresenteerd en visueel gemaakt.
Provincie:
Tag(s):