donderdag, 8. juni 2006 - 21:56

Gemeente Amsterdam versus Legalize!

Amsterdam

Donderdagavond heeft de Stichting Legalize! een laatste overleg met de gemeente Amsterdam over de uitvoering van de Legalize! manifestatie op 10 juni a.s. De gemeente staat slechts vier soundsystems bij de afsluiting van de demonstratie toe. Ook wil zij dat de manifestatie om 18.30 uur wordt beëindigd. De stichting heeft in maart al een aanvraag ingediend voor het houden van de manifestatie, inclusief de slotmanifestatie. Daarin was rekening gehouden met een afsluiting om 20.30 uur. Voor de manifestatie zijn reeds sprekers en bands uitgenodigd, waaronder de Heideroosjes.

De gemeente Amsterdam reageerde pas een week geleden op het ingediende voorstel. Zij deed dit mondeling, met de mededeling dat de manifestatie om 18.30 uur moest stoppen.

Legalize! houdt vast aan de eindtijd en de programmering van de eindmanifestatie zoals vermeld in de aanvraag van maart. De voorgestelde eindtijd en het programma waren de afgelopen maanden geen punt van discussie in het mondelinge overleg tussen de gemeente en Stichting Legalize!.

Het wel zeer laat genomen besluit van de gemeente brengt veel onrust in de vrijwilligersorganisatie. Op 1 juni heeft Legalize! per brief laten weten grote bezwaren te hebben tegen dit besluit en de gemeente. Ook verzocht zij de gemeente om binnen drie dagen schriftelijk op het bezwaarschrift te reageren. Dit is tot op heden niet gebeurd.

Donderdagavond is er een overleg tussen Amsterdam en de stichting. Indien de uitkomst daarvan niet bevredigend is, ziet Legalize! geen andere mogelijkheid dan het aanspannen van een kort geding.
Provincie:
Tag(s):