maandag, 9. oktober 2006 - 14:54

Gemeente Apeldoorn schorst ambtenaar

Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn heeft op maandag 9 oktober een ambtenaar met onmiddellijke ingang geschorst. Aanleiding voor dit besluit zijn ernstige vermoedens dat deze medewerker niet integer heeft gehandeld.

Het besluit tot onmiddellijke schorsing is genomen op basis van zorgvuldig onderzoek naar het functioneren van de ambtenaar. Dit onderzoek is uitgevoerd door een extern bureau nadat de gemeente serieuze signalen ontving die wezen op een gebrek aan integriteit.

Het onderzoek naar het handelen van de ambtenaar is nog niet afgerond. In afwachting van de definitieve uitkomst blijft de ambtenaar geschorst.

De gemeente Apeldoorn betreurt de situatie zeer. Wij vinden dat inwoners onze gemeente moeten kunnen vertrouwen. Integriteit staat binnen de gemeente hoog op de agenda.
Dat betekent dat er passende maatregelen worden genomen, als deze in het geding is.
Provincie:
Tag(s):